dimecres, 25 de gener de 2012

Qüestions d'anteriors proves Cangur, falten 9 setmanes

1ª qüestió:

Quina fracció del total està pintada de verd?

a) 1/12
b) 1/10
c) 1/6
d) 1/15
e) 1/8

2ª qüestió:


En un mirall es veu un rellotge com indica el dibuix. Quina hora marca?


a) 10:45
b) 10:15
c) 8:45
d) 9:45
e) 15:15

3ª qüestió:


Les dimensions de la següent capsa són 10x10x30 cm. Quina és la llàrgària mínima de cinta que s'ha necessitat per fermar-la tal com es veu (en cm.) ?


a) 120
b) 160
c) 200
d) 240
e) 260

4ª qüestió:


Un litre de refresc de llimona conté un 80 % d’aigua. Quin tant per cent d’aigua conté mig litre d’aquest refresc? Trieu una resposta.

a)40
b)100
c)30
d)80
e)10

5ª qüestió:

Dels 5 full desplegats que es mostren, quin correspon al que es veu plegat al dibuix ?

a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

divendres, 13 de gener de 2012

Qüestions d'anteriors proves Cangur, 10 setmanes abans de les d'enguany

Aquí teniu la 1ª publicació d'aquest bloc.
El que enviï les respostes correctes, tindrà, si vol, els problemes ressolts.

1ª qüestió:

El número 4 es reflecteix a la vegada en dos miralls, com es veu en la figura següent:
Si fem el mateix amb el 5, què veurem en la posició de l’interrogant?a)

b)

c)

d)

e)

2ª qüestió:

El petit cangur va directament del zoo a l’escola. Compta exactament les flors que troba pel camí. Quin dels nombres següents no en pot ser el resultat?

a) 12
b) 11
c) 13
d) 9
e) 10

3ª qüestió:
Un full quadrat de paper és gris per una cara i blanc per l’altra. L’Anna l’ha dividit en nou quadradets iguals, ha dibuixat una “@” en el quadradet central i ha numerat alguns costats d’aquests quadradets de l’1 al 8, com es veu a la figura. Quins talls ha fet per tenir el que es veu a la segona figura?


a) 1, 3, 5 i 7
b) 3, 4, 6 i 7
c) 2, 3, 5 i 6
d) 2, 4, 6 i 8
e) 1, 4, 5 i 8

4ª qüestió:

Una escala té 21 esglaons. En Joan i en Miquel estan comptant els esglaons: un des de baix fins a dalt, i l’altre des de dalt fins a baix. Es troben en un esglaó, que és el que en Joan ha comptat com el desè. Quin nombre li donarà en Miquel a aquest esglaó?
Trieu una resposta.

a) 14
b) 11
c) 10
d) 12
e) 13


5ª qüestió:

Quin és el perímetre de la figura? (Tots els angles són angles rectes)a) 6x5+8x2
b) 6x5+4x2
c) 3x5+4x2
d) 6x5+6x2
e) 3x5+8x2

...que les disfruteu