dijous, 27 de novembre de 2014

Dues qüestions pel canguret de primària

Una pissarra té 6 metres de llargària. La part central té 3 metres i els dos laterals són de la mateixa longitud. Quants metres fa de llarg la part de la dreta ?
A) 1 metre     B) 1,25 metres    C) 1,5 metres     D) 1,75 metres     E) 2 metres En un avió les files dels seients estan numerades de l'1 fins el 25, però no hi ha la fila 13 i la fila número 15 només té 4 seients, ja que hi ha la porta d'emergència. Si les altres files en tenen 6, quants passatgers poden viatjar ?
 A) 132                B) 148                   C) 140                   D) 142             E) 150