dijous, 18 de desembre de 2014


 La moneda de dalt gira al voltant de la de baix, que està fixe, i ho fa sense patinar, com indica el dibuix. Quina serà la posició final de les dues monedes ?
(E) Cap de les anteriorsAls nombres naturals se'ls hi assigna un color de la següent manera: l'1 vermell, el 2 blau, el 3 verd, el 4 vermell, el 5 blau, el 6 verd, i així successivament .... Francina suma un número de color vermell amb un de color blau. De quin color serà el resultat ?

A) Qualsevol       B) Vermell o blau       C) Verd         D) Vermell              E)Blau


dijous, 11 de desembre de 2014

 Una formiga camina pels costats d'un cub que té els costats d'un metre de llarg. No pot anar més que per sobre els costats i comença al vèrtex esquerra d'abaix. Quina és la distància mínima que ha de recórrer si vol passar per tots els vèrtexs?

A) 7 m.       B) 8 m.       C) 6 m.       D) 10 m.        E) 12 m.

 Un globus pot pujar fins a 80 Kg. de coses al seu cistell. Si dos globus poden enlairar-se amb 180 Kg. de càrrega, quant pesa el cistell ?

  A) 10 Kg          B) 20 Kg         C) 30 Kg          D) 40 Kg.          E) 50 Kg.divendres, 5 de desembre de 2014

Després de la pana del servei d'Internet d'ahir, aquí van dues noves preguntes per fer a classe.  

Tres autocars surten de la Plaça d'Espanya per fer un recorregut pel casc antic de Palma durant el matí. Tarden 20, 30 i 24 minuts respectivament. Si comencen tots tres a les 8 del matí, quina hora serà quan tornin a coincidir a la sortida ?

A) les 9:30       B) les 10       C) les 12        D) les 10:30          E) les 8 del dia següent
El patró de la figura està construït emprant hexàgons regulars iguals.

Na Dèlia uneix els centres de tots els hexàgons veïns, amb regle i llapis. Quins dels patrons serà el que haurà dibuixat?