dijous, 29 de gener de 2015

Als nombres naturals se'ls hi assigna un color de la següent manera: l'1 vermell, el 2 blau, el 3 verd, el 4 vermell, el 5 blau, el 6 verd, i així successivament .... Francesca suma un número de color vermell amb un de color blau. De quin color serà el resultat ?

A) Qualsevol           B) Vermell o blau            C) Verd            D) Vermell              E)Blau


divendres, 23 de gener de 2015

N'Enric té 8 daus amb les lletres A, B, C i D a les cares, on cada dau té la mateixa lletra a totes les seves cares. Es col·loquen com es veu al dibuix: les cares que s'ajunten tenen lletres diferents. Quina és la lletra del dau que no es veu?


               A) A           B) B            C) C             D) D              E) E