dijous, 26 de febrer de 2015

Els cangurs Hip i Hop juguen botant per damunt d'una pedra, anant a parar a l'altre costat de la roca de tal manera que aquesta queda ben enmig de les posicions inicials i finals del bot. El dibuix 1 indica con en Hop bota 3 vegades per damunt de les pedres 1,2 i 3.

En Hip també vol botar de la mateixa manera que en Hop, per damunt de les mateixes pedres, però comença des d'un lloc diferent. Quin dels punts A, B, C, D o E, serà el punt final on arribarà ?A) A             B) B              C) C                 D) D                   E) E     

divendres, 20 de febrer de 2015

Es poden triar dos triangles qualssevol i posar-los un damunt l'altre. Quins dels següents polígons és impossible que sigui la forma de la part que se superposa ?


A) un triangle                         B) un quadrilàter                         C) un pentàgon                D) un hexàgon                       E) es pot obtenir qualsevol dels anteriors

divendres, 13 de febrer de 2015

Un octàgon regular es doblega per la meitat tres vegades, com s'observa al dibuix

Després el vèrtex es talla com s'indica, formant un angle recte. Quan despleguem l'octàgon, què és el que veurem ?


dijous, 5 de febrer de 2015

Les dues figures del costat estan formades per les mateixes 5 peces. Una de les peces és un rectangle de 10 cm. de llargària i 5 cm. d'altura, i les altres quatre peces són quarts de dos cercles diferents. Quina és la diferència entre el perímetre de les dues figures ?A) 2,5 cm.             B) 5 cm.                C) 10 cm.              D) 20 cm.               E) 30 cm.